Monthly Archives: Tháng Tám 2018

Quy trình cài đặt và bàn giao

VIỆC CÀI ĐẶT DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TẠI ĐỊA CHỈ CÔNG TY. SAU KHI CÀI ĐẶT XONG, EBKSOFT.COM SẼ THÔNG BÁO ĐẾN KHÁCH HÀNG ĐỂ KIỂM TRA LẠI SẢN PHẨM, NẾU CÓ SAI SÓT CẦN CHỈNH SỮA, KHÁCH HÀNG THÔNG BÁO TRỰC TIẾP CHO EBKSOFT.COM QUA HOTLINE, MẠNG XÃ HỘI HOẶC CÁC PHẦN […]