MANG SỰ CHUYÊN NGHIỆP ĐẾN CHO BAN đó là phương châm và mục tiêu của toàn ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của EBK

NGÔ ĐÌNH MINH ĐỨC
CEO

Quản lý chung

NGUYỄN MINH ỬNG
IT Helpdesk

Quản lý bộ phận hỗ trợ khách hàng

TRẦN QUANG ĐỨC
API DEVLOPMENT

Phát triển API

LÊ THANH TÙNG
Website DEVLOPMENT

Phát triển website https://id.ebk.vn

TRƯƠNG THỊ HƯỜNG
ACCOUNTANT

Kế toán trưởng

Hình ảnh về công ty