Chính sách hỗ trợ

14

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ


  Sau thời hạn bảo hành miễn phí, EBK  và khách hàng cùng nhau thỏa thuận và ký kết các hợp đồng bảo trì sản phẩm. Các nhân viên của EBK luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải quyết mọi khó khăn của khách hàng qua điện thoại, qua thư điện tử, mạng xã hội, hoặc trực tiếp tại trụ sở của khách hàng.

EBK có riêng hệ thống thông tin lưu trữ các vấn đề vướng mắc thường gặp và cách thức giải quyết nhằm hỗ trợ cho khách hàng một cách nhanh nhất.Dịch vụ hỗ trợ bảo hành, bảo trì bao gồm các công việc sau:

1. Bảo hành sản phẩm

- Công tác bảo hành sản phẩm được thực hiện khi sản phẩm phần mềm đã cung cấp cho khách hàng có vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

- Quá trình bảo hành có thể được thực hiện qua điện thoại, internet, qua email, phần mềm truy cập từ xa hoặc trực tiếp tại khách hàng.

- Thông thường các yêu cầu bảo hành của khách hàng được thực trong ngày.

2. Bảo trì định kỳ

- Định kỳ theo thời gian– hàng quý hoặc hàng tháng, nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng của EBK sẽ bảo trì định kỳ hệ thống của khách hàng qua hình thức thăm hỏi tình hình sử dụng, ghi nhận các ý kiến phản hồi, đề xuất của khách hàng, kiểm tra và xử lý bảo trì phần mềm nếu cần thiết.

3. Hỗ trợ trong quá trình sử dụng

- Hỗ trợ sử dụng được thực hiện khi có các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng hệ thống và hoạt động của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ sử dụng bao gồm các công việc như:

Tư vấn sử dụng, hướng dẫn sử dụng

• Tư vấn khắc phục sự cố

• Tư vấn hỗ trợ sử dụng trên hệ thống khi có nghiệp vụ mới phát sinh tại doanh nghiệp…

Yêu cầu tư vấn 0965.399.930